Несиметричен интернет пристап (ADSL)


Балкантел во својата понуда додаде и несиметричен интернет пристап. Со цел да им излезе во пресрет на своите корисници имаме понуда од три пакети:

  • Со брзина до 16Mbps/1Mbps 
  • Со брзина до 14Mbps/1Mbps 
  • Со брзина до 12Mbps/1Mbps