IPLC


Овој тип на услуги претставува дигитално поврзување точка-точка на една или повеќе локации од Македонија со било кое место во Европа и светот. Најчесто се користи за пренос на говор (TDM) како и директно поврзување на две локации на меѓународно ниво за размена на податоци. Поради осетливата природа на овој тип на услуги, тоа само по себе подразбира употреба на висока технологија која се базира на врвна меѓународна инфраструктура.