PDH MW based


Овој премиум сервис на Балкантел се карактеризира со огромна стабилност, скалабилност, доверливост и пред се овозможува проток на иформаци со брзина од над 300Мbits. PDH MW мрежата на Балкантел работи во лиценцираниот опсег на фреквенции од 17GHz-23GHz со што се гарантира квалитетот и достапноста од 99,7% на линковите. PDH MW мрежата на Балкантел има покриеност на целата територија на град Скопје и околината.