BackBone

BackBone мрежата на Балкантел преку своите интернационални партнери е поставена во однос (1:1) спрема најголемите телекомуникациски јазли DE-CIX (Фреанкфурт) и AMS-IX (Фреанкфурт). Со оваа поставеност се обезбедува квалитетен и доверлив сервис и им овозможува на своите клиент во секој момент да имаат пристап до интернет.