Статичен

Доколку има техничка можност и се наоѓате во реонот на покриеност на нашата мрежа, тогаш IP VPN конекцијата ќе биде преку инфраструктура на Балкантел.