Врвни решенија за вашите бизниси

Услугите се добиваат со директен пристап кон сопствена меѓународна мрежа без посредство на туѓа инфраструктура или сервис што е предуслов за чист и висококвалитетен сервис.

 

Меѓународни изнајмени линии

Овој тип на услуги претставува дигитално поврзување точка-точка на две или повеќе локации од Македонија до било кое место во Европа и светот.

Повеќе

Чист Интернет пристап

Нашите сервиси се целосно, во однос 1:1, заштитени од испади, со гарантирана постојаност на сервисот од 99.5% на месечно ниво.

Повеќе